Utbildning

Vi erbjuder huvudsakligen skräddarsydda utbildningar som utförs på plats hos våra kunder,                           bl.a. inom dessa områden:

·       Kommunallagen

·       Förvaltningslagen

·       Offentlighets- och sekretesslagen

·       Personuppgiftslagen

·       Kyrkoordningen

·       Ordförande- och presidieutbildningar

·       Nämndsadministrations- och protokollsutbildningar

·       Nämndsadministrativa processer

·       Beredningsprocessen i politiskt styrda organisationer

·       Dokument- och handlingshantering

·       Basutbildningar för förtroendevalda och medarbetare

·       Utbildning för kommunala revisorer

             

·       Styrelseutbildningar för kommunala bolag