Rådgivning

Vi erbjuder råd och stöd inom följande områden:

·       Ärende- och dokumenthantering

·       Utveckling av nämndsadministrativa processer

·       Delegationsordningar

·       Reglementen

·       Bolagsstyrning (bolagsordningar, ägardirektiv m.m.) 

·       Beredningsprocessen